Štátna filharmónia Košice

13. 6. 2024
štvrtok 19:00
KHJ - VEČER SEVERSKEJ HUDBY
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
142 / 694
19. 6. 2024
streda 11:30
KPM - Príbeh hudby: MOZART!
KPM - sála voľné sedenie
Košice
66 / 104
20. 6. 2024
štvrtok 9:00
KPM - Príbeh hudby: MOZART!
KPM - sála voľné sedenie
Košice
91 / 294
26. 6. 2024
streda 10:00
Verejná generálka 26. 6. 2024
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
196 / 695
26. 6. 2024
streda 19:00
FILMOVÁ HUDBA (M)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
143 / 694
27. 6. 2024
štvrtok 19:00
FILMOVÁ HUDBA (M)
Dom umenia - Koncertná sála
Košice
169 / 694