Štátna opera

24. 5. 2024
piatok 18:30
AIDA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
10 / 289
25. 5. 2024
sobota 18:30
AIDA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
27 / 289
29. 5. 2024
streda 10:30
ANNA KARENINA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
3. 6. 2024
pondelok 18:00
POCTA EURÓPE, POCTA ŠTEFÁNIKOVI
Bohéma klub
47 / 70
5. 6. 2024
streda 18:30
AIDA (za CARMEN)
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
56 / 289
7. 6. 2024
piatok 10:30
HELLO, DOLLY!
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
8. 6. 2024
sobota 18:00
HELLO, DOLLY!
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
66 / 289
13. 6. 2024
štvrtok 18:30
AIDA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
40 / 289
15. 6. 2024
sobota 18:30
ÉDITH PIAF
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
150 / 289
18. 6. 2024
utorok 18:30
ANDREA CHÉNIER
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
254 / 289