Štátna opera Banská Bystrica

23. 4. 2024
utorok 18:30
RUSALKA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
25 / 289
25. 4. 2024
štvrtok 18:00
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
30. 4. 2024
utorok 18:30
ANDREA CHÉNIER
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
152 / 289
3. 5. 2024
piatok 18:00
VERDI
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
167 / 289
4. 5. 2024
sobota 17:00
POCTA EURÓPE, POCTA ŠTEFÁNIKOVI
Bohéma klub
65 / 70
7. 5. 2024
utorok 10:30
MALÝ PRINC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
7. 5. 2024
utorok 17:00
MALÝ PRINC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
2 / 289
10. 5. 2024
piatok 10:30
MALÝ PRINC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
11. 5. 2024
sobota 10:30
MALÝ PRINC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
12. 5. 2024
nedeľa 17:00
Z LÁSKY MAMÁM
Bohéma klub
25 / 70