Štátna opera Banská Bystrica

4. 10. 2023
streda 17:00
DNEŠNÝ VEČER PATRÍ MNE - Michaela Kušteková
Bohéma klub
49 / 70
6. 10. 2023
piatok 10:30
FERDO MRAVEC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
289 / 289
7. 10. 2023
sobota 17:00
FERDO MRAVEC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
0 / 289
9. 10. 2023
pondelok 10:30
FERDO MRAVEC
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
196 / 289
12. 10. 2023
štvrtok 18:30
PREDANÁ NEVESTA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
110 / 289
14. 10. 2023
sobota 18:30
ŽENSKÝ ZÁKON - DJGT
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
135 / 289
19. 10. 2023
štvrtok 10:30
NEMÉ TVÁRE / VÝKRIKY DO TICHA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
289 / 289
19. 10. 2023
štvrtok 18:30
NEMÉ TVÁRE / VÝKRIKY DO TICHA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
275 / 289
21. 10. 2023
sobota 18:30
SLEČNA VDOVA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
258 / 289
24. 10. 2023
utorok 18:30
LA TRAVIATA
Sála Štátnej opery
Banská Bystrica
196 / 289